0610650751/0181-637790 francis.koning@planet.nl

De werkwijze

U maakt telefonisch of via de mail een afspraak bij ons in de praktijk. U kunt altijd een voorkeur voor een dag en locatie opgeven. Wij zullen er alles aan doen om zoveel mogelijk rekening te houden met u wensen.

Intake

Tijdens de eerste afspraak worden alle persoonsgegevens in de computer verwerkt voor deze eerste afspraak heeft u het volgende nodig:

  • Mogelijke verwijsbrief van de huisarts, specialist, tandarts of orthodontist.
  • Het pasje van uw zorgverzekering.
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een geldig identiteitsbewijs van uw kind.

Tijdens het eerste gesprek wordt uw hulpvraag omschreven en bepaald hoe wij u of uw kind verder kunnen helpen. Wij proberen zoveel mogelijk te achterhalen wat het probleem is en waardoor het probleem is ontstaan.

Onderzoek

Tijdens de tweede afspraak vindt het onderzoek plaats. Het kan zijn dat er een uitgebreid taal onderzoek wordt afgenomen. De spraak kan beoordeeld worden. Een stem onderzoek een slikonderzoek kan plaats vinden. Tijdens de eerste afspraak wordt uitgelegd welk onderzoek er plaats zal vinden.

Na het onderzoek zullen de resultaten met u besproken worden en zal een behandelplan worden opgesteld.

Verder wordt gevraagd of gegevens aan de verwijzer, met school of met een ambulant begeleider gedeeld mogen worden. Dit gebeurt uitsluitend met u toestemming.

Behandeling

De behandeling vindt wekelijks plaats met de duur van 30 minuten inclusief uitleg en bespreken van de huisopdracht van de komende week. De totale duur van de behandeling zal met u besproken worden. Afhankelijk van het probleem kan een inschatting gemaakt worden van de behandelduur. Met regelmaat zullen toetsen herhaald worden om te bepalen of het beoogde doel bereikt wordt.

Het is de bedoeling dat thuis verder geoefend wordt om zo een zo goed mogelijk resultaat na te streven.

Betalingsafspraken

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd.

Vergoeding:

De praktijk is bij vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland aangesloten.

U bent verzekerd voor logopedische hulp vanuit het basispakket. De rekening wordt rechtstreeks door de logopedist naar de verzekering gedeclareerd. De meeste zorgverzekeraars vergoeden behandelingen onbeperkt.

Eigen Risico voor logopedie vanaf 18 jaar

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering van 2014 een verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico geldt dus ook voor logopedie vanaf 18 jaar.